chu kì sao

 


 

Thời gian để một hành tinh hoặc vệ tinh quay trọn một vòng trên quỹ đạo của nó đo theo nền các sao.