chống giả mạo

 


 

Cách thức thay mã P trong GPS bằng mật mã quân sự nhằm từ chối việc cung cấp đầy đủ độ chính xác định vị GPS cho người sử dụng trước tháng 5 năm 2000.