chòm sao

 


 

Nhóm các ngôi sao có vị trí gần nhau, tạo nên một hình thù nhất định, thường được đặt tên riêng theo trí tưởng tượng của con người.

 

Vd: chòm sao Gấu Lớn, chòm sao Chiến Sĩ, chòm sao Thần Nông...