chiều dài nghiêng

 


 

Khoảng cách giữa 2 điểm.

 

Chiều dài theo tia ngắm nghiêng từ tâm máy tới điểm ngắm trên tiêu đo, thường được đo bằng thước thép, máy đo xa quang học hoặc máy đo xa điện tử.