chỉ số màu xanh thực vật (GVI)

 


 

Chỉ số được sử dụng khi phân tích ảnh viễn thám, được tính theo công thức: GVI=1.6225CH2– 2.2978CH1 + 11.0656.

 

Trong đó CH2 và CH1 là quang phổ của các bước sóng cận hồng ngoại và bước sóng nhìn thấy của vệ tinh NOAA/AVHRR.

 

Hệ số GVI có ưu điểm là giảm được mức tối thiểu sự ảnh hưởng của đất đai đến chỉ số thực vật.