chỉ giới xây dựng

 


 

Đường giới hạn việc xây dựng công trình trên mặt bằng khu đất. Chỉ giới xây dựng có thể nằm trong phạm vi khu đất được cấp để xây dựng công trình mà không trùng với biên giới của khu đất được cấp.

 

Việc định ra chỉ giới xây dựng nhằm bảo đảm khoảng không gian lưu lại để bảo vệ cho các công trình công cộng khác (tầm nhìn, khoảng cách an toàn cho đường điện cao thế và những lí do khác).

 

Chỉ giới xây dựng do cơ quan quản lí quy hoạch đô thị hoặc quản lí quy hoạch xây dựng vạch trong bản đồ cấp giấy phép sử dụng đất.