chế độ định vị tự động

 


 

Một chế độ làm việc của máy thu GPS.

 

Máy thu GPS sẽ chuyển sang chế độ "định vị tự động" khi cần thu thập dữ liệu từ những vệ tinh vừa kết thúc quan sát, hoặc có ghi trong dữ liệu niên giám nhưng chưa được thu thập đủ dữ liệu để tính toán vị trí một điểm.