chế bản in

 


 

Quá trình chế ra các bản in phục vụ in bản đồ trên máy in ôpxet.

 

Có hai phương pháp chế bản in:

 

1) Chế bản in từ âm bản: bản đồ gốc thanh vẽ được chụp ảnh, tạo thành phim âm và chuyển hình vẽ lên bản in.

 

2) Chế bản in từ dương bản: hình vẽ của bản đồ được chuyển lên phim dương và chuyển hình vẽ lên bản in.

 

Đối với việc thành lập bản đồ theo công nghệ tin học, việc chế bản in được thực hiện bằng máy chế bản điện tử cho bản in có chất lượng cao và nhanh chóng, có thể chế bản in trực tiếp không qua giai đoạn in phim.