chế bản

 


 

Thuật ngữ chỉ quá trình chế tạo bản in dạng tấm mỏng theo nguyên mẫu bằng các phương pháp khác nhau:

 

1) Tạo ra phim âm bản và dương bản (chụp ảnh): chế bản bằng máy chụp quang cơ, chụp tơram tách màu, sửa phim âm bản và dương bản; chế bản bằng máy phân màu điện tử, chụp tách màu điện tử và tơram hoá phim âm bản và dương bản; chế bản bằng máy chụp quang cơ, chụp tách màu nửa tông (demi - teinte) sửa phim âm bản và dương bản, tơram hoá;

 

2) Bình bản, tạo màng cảm quang trên kim loại, phơi bản, in thử.

 

Ngoài ra còn dùng máy phân màu điện tử thay cho máy chụp quang cơ hoặc máy khắc điện tử bản in trên kim loại, tấm nhựa rắn cho từng màu riêng biệt (tơram hoá hoặc nét), gia công bằng hoá chất, in thử.