chế – in bản đồ

 


 

(cg. chế bản và in bản đồ), quá trình kĩ thuật gồm hai nội dung chính: chế bản và in ôpxet bản đồ thành phẩm.

 

Chế bản thực hiện các nhiệm vụ chuyển hình ảnh từ bản gốc biên vẽ bản đồ sang bản kim loại (kẽm, đồng, nhôm) để chế khuôn in bản đồ được gọi là bản in.

 

Theo công nghệ truyền thống, chế bản gồm các công việc sau: thiết kế kĩ thuật (các quy định kĩ thuật cho quá trình chế bản), làm bản thanh vẽ, làm bản phân tô tách màu, tạo các phần tử nền, tạo bản kẽm phục vụ in ôpxet, in hàng loạt trên máy in ôpxet.

 

Theo công nghệ tin học, chế bản gồm các công việc: biên tập ra phim, tạo các bản in trên máy tính, chế bản điện tử, tạo bản kẽm phục vụ in ôpxet, in hàng loạt trên máy in ôpxet.