chất nhuộm màu

 


 

Các chất màu có nguồn gốc tự nhiện hoặc nhân tạo sử dụng để tạo màu sắc cho các loại thực phẩm hoặc các sản phẩm công nghiệp.

 

Các chất nhuộm màu được dùng trong sơn và mực in.