chất nhạy sáng

 


 

Các chất biến đổi trạng thái khi bị chiếu sáng. Các chất nhạy sáng dùng trong kĩ thuật in bản đồ chia làm 2 loại chính: loại chứa muối bạc (AgBr hoặc AgCl) và loại không phải muối bạc.

 

Các chất nhạy sáng chứa muối bạc thường dùng làm phim ảnh, giấy ảnh. Thành phần chính là Gelatin (dạng nhũ tương) chứa các tinh thể muối bạc. Các chất nhạy sáng không phải muối bạc dùng trong các công việc phiên hình tạo các âm, dương bản hoặc chế bản in.

 

Thành phần chính là các chất cao phân tử có chứa các chất nhạy sáng khác nhau. Có rất nhiều chất cao phân tử khác nhau, chứa rất nhiều chất nhạy sáng khác nhau, theo các nguyên lý khác nhau tuỳ theo ứng dụng.

 

Việc phân loại tiếp các chất nhạy sáng không phải muối bạc rất dài.