chất màu

 


 

Chất liệu có màu sắc được dùng trong việc vẽ tranh, tô tượng. Trong hội hoạ, màu sắc tuỳ thuộc vào chất màu do con người khám phá ra cùng với sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật.

 

Trước đây, các chất màu có nguồn gốc động vật (than xương), hay thực vật (chàm, dành dành, nhựa cây sơn...) nhưng thường là khoáng chất (chu sa, vàng, bạc...).

 

Hiện nay, nhiều chất màu là sản phẩm tổng hợp từ hoá chất, bảng màu rất phong phú. Các chất màu được tán nhỏ thành bột càng mịn càng tốt, khi dùng thì nghiền với một chất trung gian khác để kết dính với nhau và bám chắc lên mặt phẳng dùng làm nền đỡ. Chất trung gian có thể là lòng đỏ trứng, keo thực vật hay động vật, dầu đay, xi...

 

Với mỗi chất trung gian khác nhau, có loại hoạ phẩm khác nhau: tempêra, goat, sơn dầu, sơn sáp...