chất lượng hình ảnh

 


 

Giá trị về chất mà hình ảnh tạo ra trên giấy ảnh hay phim xét trên các mặt đường nét, độ tương phản sáng tối, độ mịn.

 

Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào trình độ kĩ thuật của máy chụp (hay quay), nguồn sáng (ánh sáng mặt trời hay ánh sáng điện), độ bắt nhạy của giấy ảnh hoặc phim (nhựa hay từ).

 

Ngày nay, người ta đang áp dụng kĩ thuật số vào các khâu chụp, in phóng làm cho chất lượng hình ảnh có hiệu quả hoàn hảo nhất.