cực vũ trụ

 


 

Điểm cắt nhau giữa trục quay của bầu trời (trục vũ trụ) và thiên cầu, còn gọi là Thiên Cực Bắc và Thiên Cực Nam.

 

Cực vũ trụ Bắc hiện nay ở gần sao Bắc Cực, ở Bắc Bán cầu. Đối với những địa điểm ở Bắc Bán cầu thì cực vũ trụ Nam ở dưới chân trời.

 

Do tiến động của Trái Đất mà cực vũ trụ dịch chuyển chậm đối với các sao theo một vòng tròn có bán kính góc là 23o 27' với chu kì khoảng 26 nghìn năm.