cửa sổ khí quyển

 


 

Các dải bước sóng được truyền qua và tương tác với bầu khí quyển dưới sự tác động của các phần tử không khí như ôzôn, nitơ, khí cacbonic, hơi nước...

 

Các cửa sổ khí quyển được nghiên cứu và xác định nhằm phục vụ cho việc chế tạo các bộ cảm biến trong viễn thám.