Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ

 

A: United States Geological Survey – USGS

 


 

Cơ quan khoa học của chính phủ liên bang Hoa Kì. Các nhà khoa học của USGS nghiên cứu về cảnh quan, tài nguyên và hiểm họa tự nhiên của Hoa Kì. USGS có bốn ngành khoa học chính: sinh vật học, địa lí học, địa chất học và thủy học.

 

USGS là cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu thực tế mà không có trách nhiệm điều chỉnh, là một cục trong Bộ Nội vụ Hoa Kì. USGS có trụ sở chính tại Reston, Virginia và các văn phòng lớn ở Denver, Colorado và Menlo Park, California với khoảng 10 000 nhân viên .