thông tin nguyên thuỷ

 


 

Thông tin tự nó còn đang tồn tại trong từng đối tượng, từng hiện tượng tự nhiên, kinh tế và xã hội cần thiết cho việc thành lập bản đồ mà chưa được thu nhận.

 

Thông tin nguyên thuỷ là nguồn thông tin cơ bản nhất, nhằm xác định vị trí và các thuộc tính của đối tượng trực tiếp từ không gian địa lí như: đo đạc địa hình, đo đạc chuyên ngành; quan trắc khí tượng thuỷ văn, địa chấn; điều tra, thống kê dân số, kinh tế, văn hoá, xã hội...