thời gian cần thiết cho lần đặt máy đầu tiên

 


 

Thời gian cần thiết để một máy thu GPS tìm kiếm các vệ tinh sau khi người sử dụng mở máy lần đầu (khi máy thu GPS bị mất bộ nhớ hoặc di chuyển trên một khoảng cách xa 500 km so với điểm đặt máy lần trước).