thời gian lịch thiên văn

 


 

Hệ thời gian có tốc độ đều không đổi đối lập với các hệ khác dựa vào tốc độ quay của Mặt Trăng do có những chỗ không đều.

 

Thời gian lịch thiên văn được tính toán từ một thời điểm trong năm 1900 (12 giờ ngày 0 tháng Giêng) khi kinh độ trung bình của Mặt Trời là 279,6966778o.

 

Đơn vị, mà thời gian lịch thiên văn được đo là năm tropic chứa 31 556 925,9747 giây lịch sao. Định nghĩa này của giây đã được thay thế bằng giây thời gian nguyên tử xesi vào năm 1964.