thời gian lộ sáng

 


 

Khoảng thời gian thích hợp để cửa chớp máy ảnh mở ra nhận lượng sáng vừa đủ tạo hình trên phim. Khi có một loại phim (một độ nhạy) và một đối tượng, xác định lượng sáng bằng thời gian lộ sáng (t) và độ mở của cửa điều sáng trong ống kính (f).

 

Thời gian lộ sáng của máy ảnh thường được tính bằng các chỉ số: t = 1/1.000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2... giây (s).

 

Cửa điều sáng (còn gọi là khẩu độ ống kính) có các chỉ số f = 22; 16; 11; 8; 5,6; 4; 2; 1,8; 1 (từ nhỏ đến lớn).

 

Thời gian lộ sáng luôn tỉ lệ nghịch với khẩu độ ống kính.