thu phân

 


 

Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo vào ngày 23 tháng 9. Lúc đó Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở xích đạo lúc giữa trưa.