thuốc định ảnh

 


 

(cg. thuốc hãm, thuốc định hình), dung dịch của hỗn hợp Natri Thiosunfit (Na2S2O3), Natri Sunfit (Na2SO3) và axit Axetic (CH3COOH) dùng để định hình đã in trên giấy ảnh hay trên phim nhựa do hoà tan muối Halogen bạc còn dư.