thuốc hiện màu

 


 

Dung dịch hoá chất dùng để tráng phim ảnh màu, trong đó hoá chất hiện hình thuộc loại Phenylenđiamin cùng với chất tạo màu và một số phụ gia khác.

 

Trong đơn thuốc hiện màu, các hạt muối bạc đã bắt sáng sẽ trở thành bạc kim loại, tạo thành một ảnh dương đen trắng, đồng thời trong mỗi lớp nhũ tương (3 lớp) có một hình dương gồm toàn chất màu cũng nổi lên (do tác dụng ôxi hoá của thuốc hiện vào các chất liên kết nằm trong nhũ tương).

 

Trong lớp thứ nhất hình màu vàng, lớp thứ 2 hình màu cánh sen, lớp thứ 3 - lớp gần đế phim nhất, hình màu cánh chả (cyan).

 

Theo nguyên tắc tổng hợp trừ, sự chồng xếp lên nhau của 3 hình dương màu này trước chùm sáng trắng sẽ hiện lại các màu sắc tự nhiên và độ sáng của đối tượng chụp. Sau khi hiện màu, trên phim cũng chỉ thấy một màu đen. Vì phim gồm 3 hình chồng lên nhau: 1 hình âm đen trắng, 1 hình dương đen trắng, 1 hình dương màu đều hiện lên trong thuốc hiện màu. Tuy đã có một hình màu nhưng còn nằm trong lớp bạc kim loại.

 

Trong quy trình tráng phim màu, lớp hình đen trắng này sẽ được tẩy đi trong đơn thuốc tẩy.