thủy chuẩn kĩ thuật

 


 

Một phương pháp đo độ cao, được phát triển dựa trên điểm độ cao hạng III, IV. Đường thủy chuẩn kĩ thuật thường bố trí theo dạng đường đơn mà điểm đầu và điểm cuối là các mốc đã có độ cao.