thuỷ định vị

 


 

(cg. sôna), việc xác định vị trí và tốc độ chuyển động của các vật thể dưới nước nhờ các tín hiệu âm phát ra từ chính vật (định vị thụ động) hay nhờ các tín hiệu âm phản xạ từ vật (định vị chủ động).

 

Dựa vào vận tốc lan truyền của âm trong nước và khoảng thời gian giữa các thời điểm phát và thu tín hiệu âm, xác định được khoảng cách đến vật, còn dựa vào phương đến của tín hiệu phản xạ âm có thể xác định được phương tới vật.

 

Thuỷ định vị hiện nay thường dùng siêu âm, được áp dụng để tìm kiếm các tàu biển và các đối tượng khác trong nước (đặc biệt tàu ngầm, các đàn cá), nghiên cứu đáy đại dương...