thư viện số

 


 

Loại hình thư viện mà trong đó các bộ sưu tập được lưu giữ trên các phương tiện như bộ nhớ điện tử, đĩa quang, đĩa từ... ở dạng điện tử số, chứ không phải dạng sách truyền thống. Do vậy, thư viện số còn được gọi là "thư viện không có sách".

 

Các thư viện số đều được trang bị các trạm máy đọc đa phương tiện để khai thác thông tin. Thư viện số hiện đại có thể đặt ở một phòng đọc công cộng hay ngay tại gia đình của cá nhân để thường xuyên học tập và nghiên cứu. Mọi thông tin được tiếp cận từ xa qua môđem hoặc qua các mạng truyền thông tự động. D

 

o nhiều người sử dụng tiếp cận từ xa nên vẫn cần phải có các cơ chế lựa chọn để tiếp cận tới các dịch vụ, vì vậy thư viện số vẫn cần chuyên gia thư viện hỗ trợ.