thước cuộn

 


 

Dụng cụ dạng băng cuộn có vạch chia để đo chiều dài. Chiều dài của thước thường là 20 m, 30 m hoặc 50 m. Chất liệu của thước có thể là vải, kim loại.