thước đo góc

 


 

Dụng cụ đo góc của các chi tiết máy và các sản phẩm theo phương pháp tiếp xúc.

 

Phân loại: thước đo góc có du xích và thước đo góc quang học.