thước tỉ lệ xiên

 


 

Thước bằng kim loại, trên đó chia một số đoạn thẳng bằng nhau gọi là đoạn cơ sở, tại đoạn đầu các đoạn cơ sở dựng các đường thẳng vuông góc với cùng một độ cao. Các đoạn thẳng vuông góc được chia ra 10 phần bằng nhau.

 

Qua các điểm chia trên đoạn thẳng vuông góc kẻ các đường thẳng song song. Đoạn cơ sở ngoài cùng được chia thành 10 phần bằng nhau, trong phạm vi này kẻ các đường xiên.

 

Thước tỉ lệ xiên giúp đo khoảng cách trên bản đồ được chính xác hơn thước tỉ lệ thẳng.