thước thép thường

 


 

Loại thước có chiều dài từ 20 đến 50 m với khoảng chia nhỏ nhất là 1 cm. Thước được sử dụng để đo chiều dài với độ chính xác thấp (khoảng 1:2 000). Vạch “0” của thước được dánh dấu trên thước hoặc tính từ mép đầu của vòng tay kéo của nó.