thước thu phóng bản đồ

 


 

(cg. máy thu phóng bản đồ), một dụng cụ được chế tạo theo nguyên tắc hình đồng dạng, được sử dụng để chuyển vẽ bản đồ hoặc bản vẽ từ tỉ lệ này sang tỉ lệ khác.

 

Thước thu phóng MOM (của Hungari) gồm 6 thanh ghép nối với nhau. Trên các thanh này có chia thành các khoảng chia bằng nhau. Giá trị các vạch chia được ghi bằng hai số hạng. Một số hạng ghi dạng n/m, số hạng kia ghi dưới dạng n/m+1. Số hạng n/m chỉ hệ số thu, số hạng n/m+1 chỉ hệ số phóng của bản đồ.

 

Phương pháp thu phóng bản đồ bằng thước này rất phức tạp, độ chính xác thấp. Hiện nay, máy thu phóng dạng này hầu như không được sử dụng.