trạm thuỷ điện

 


 

Hệ thống công trình bao gồm khu công trình đầu mối (đập, tràn xả lũ, cửa lấy nước...), công trình dẫn nước về khu nhà máy thuỷ điện (bao gồm nhà máy chính, nhà máy phụ, trạm biến áp chính và trạm phân phối cao áp) được xây dựng để biến đổi thuỷ năng thành điện năng.

 

Ở Việt Nam đã xây dựng được một số trạm thuỷ điện lớn và cực lớn như: Đa Nhim, Trị An, Hoà Bình. Tuỳ theo độ cao cột nước lớn nhất (Hmax), có thể chia trạm thuỷ điện ra ba loại: Trạm thuỷ điện cột nước cao (có cột nước lớn nhất trên 100 m); trạm thuỷ điện cột nước trung bình (có cột nước lớn nhất từ 40 m đến 100 m) và trạm thuỷ điện cột nước thấp (có cột nước lớn nhất nhỏ hơn 40 m).

 

Tuỳ theo trị số công suất lắp máy có thể chia trạm thuỷ điện ra năm loại: trạm thuỷ điện cực lớn, trạm thuỷ điện lớn, trạm thuỷ điện vừa, trạm thuỷ điện nhỏ và trạm thuỷ điện cực nhỏ. Tuỳ theo phương thức tập trung cột nước (phương thức khai thác thuỷ năng) có thể chia trạm thuỷ điện ra ba loại: trạm thuỷ điện kiểu đập, trạm thuỷ điện kiểu đường dẫn và trạm thuỷ điện kiểu hỗn hợp.

 

Trong trạm thuỷ điện kiểu đập, tuỳ theo vị trí của nhà máy so với đập lại chia ra trạm thuỷ điện ngang đập và trạm thuỷ điện kiểu sau đập.