trạm truyền thanh

 


 

Tổ hợp thiết bị gồm máy thu thanh, máy tăng âm, máy ghi âm, thiết bị trộn tiếng (bộ micxơ) đặt trong phòng có kết cấu đặc biệt để truyền đi các chương trình phát thanh, chương trình truyền thanh địa phương theo đường dây truyền thanh (truyền thanh hữu tuyến) hay bằng sóng vô tuyến (truyền thanh vô tuyến).

 

Tại Việt Nam, hiện nay có hơn 10 nghìn đài truyền thanh và trạm truyền hình cơ sở và cộng đồng.