trạm y tế

 


 

Cơ sở y tế tại các cơ quan, đơn vị sản xuất, cộng đồng dân cư (cụm dân cư, xã, phường...) để sơ cứu các chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp, chữa các bệnh thông thường, bệnh cấp cứu và thực hiện công tác phòng bệnh.