trạm phát tín hiệu

 


 

Trong định vị DGPS, beacon là một kiểu trạm cố định phát sóng ra mọi hướng (còn gọi là trạm phát vô hướng) để phát đi các tín hiệu dữ liệu hiệu chỉnh các số đo giả cự li cho các máy thu GPS phụ cận để đạt độ chính xác cao hơn.