trạm quan trắc cao không

 


 

Trạm tiến hành các quan trắc thường kì về khí tượng cao không đồng thời với khí tượng mặt đất.

 

Các quan trắc khí tượng cao không sẽ được truyền đến các nơi sử dụng như hàng không, cơ quan dự báo thời tiết... đồng thời được chỉnh lí, lưu trữ, tổng kết thành các niên san, nguyệt san khí tượng cao không.

 

Quan trắc cao không trước tiên là đo đạc gió, khí áp, nhiệt độ và độ ẩm không khí tới độ cao 40 km bằng cách thả bóng thám không mang các khí cụ đo đạc vô tuyến.

 

Hiện nay, ở một số nơi còn dùng các phương tiện khác như khí cầu bình lưu (đo ở một độ cao nhất định), tên lửa khí tượng, thám trắc máy bay, vệ tinh khí tượng...