trắc địa cao cấp

 


 

Ngành khoa học kĩ thuật trắc địa nghiên cứu về hình dạng, kích thước của toàn bộ hoặc các vùng rộng lớn của bề mặt Trái Đất, nghiên cứu các hiện tượng biến dạng của vỏ Trái Đất, xây dựng mạng lưới toạ độ quốc gia có độ chính xác cao.