đo đạc công trình

 


 

(cg. trắc địa công trình), ngành khoa học kĩ thuật trắc địa nghiên cứu phương pháp đo đạc trong khảo sát địa hình phục vụ thiết kế công trình, chuyển thiết kế ra thực địa, theo dõi thi công, kiểm tra kết cấu công trình và đo biến dạng các công trình xây dựng.