đo đạc cơ sở

 


 

(cg. trắc địa cơ sở, trắc địa phổ thông, trắc địa cơ bản), ngành khoa học kĩ thuật trắc địa có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp đo vẽ bề mặt Trái Đất trong một vùng nào đó. Kết quả của nó là bản đồ địa hình hoặc mặt cắt dùng để phục vụ công tác điều tra, xây dựng cơ bản và quốc phòng.