trắc địa địa hình - địa chính

 


 

Ngành khoa học kĩ thuật trắc địa nghiên cứu quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp hoặc bằng phương pháp sử dụng ảnh viễn thám (ảnh hàng không, ảnh vệ tinh).