trắc địa vệ tinh

 


 

Chuyên ngành trắc địa giải quyết nhiệm vụ khoa học và thực tiễn của trắc địa bằng cách sử dụng kết quả quan trắc vệ tinh nhân tạo.

 

Qua quá trình phát triển, đến nay hầu hết các nước trên thế giới sử dụng hệ thống định vị toàn cầu của Hoa Kì là GPS (Global Positioning System). GPS sử dụng 24 vệ tinh nhân tạo bay trên 6 quỹ đạo ở độ cao 20165 km. Các trạm quan sát mặt đất thường xuyên xác định vị trí chính xác của vệ tinh trên quỹ đạo. Thông tin này được các vệ tinh thu nhận và phát đều đặn xuống mặt đất. Các máy thu GPS đặt tại các điểm quan sát, thu đồng thời tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để xử lí thông tin sẽ thu được toạ độ của điểm đo trong hệ toạ độ không gian địa tâm X, Y, Z hoặc vị trí tương hỗ các điểm DX, DY, DZ.

 

Trong hệ thống lưới toạ độ quốc gia Việt Nam, mạng lưới khu vực Tây nguyên, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận đã được xây dựng bằng công nghệ GPS.