triều kí

 


 

Dụng cụ tự ghi mực nước biển, hoạt động nhờ một phao nâng lên, hạ xuống trong một giếng yên lặng đặc biệt, có thông với nước biển.

 

Sự chuyển động thẳng đứng của phao và xích nối phao làm quay bộ phận truyền bằng trục vít có gắn một ngòi bút ghi giản đồ chuyển động của phao. Nhờ chuyển động đồng thời của ngòi bút và giản đồ quay đều theo thời gian sẽ được đường cong liên tục biểu diễn sự lên xuống của mực nước biển.

 

Tại Hòn Dấu (Hải Phòng) có trạm triều kí để theo dõi mực nước biển.