trọng số

 


 

Giá trị biểu thị mức độ chính xác của kết quả đo đo một đại lượng không cùng độ chính xác. Độ chính xác của kết quả đo càng cao thì giá trị trọng số càng lớn và giá trị sai số trung phương càng nhỏ.

 

Trọng số luôn có giá trị dương và thường không có đơn vị vật lí. Vai trò của trọng số rất quan trọng khi xử lí bài toán trắc địa hỗn hợp có nhiều giá trị đo không cùng độ chính xác.

 

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, trọng số tỉ lệ nghịch với: số góc khi đo góc, độ dài khi đo chiều dài, độ dài hay số trạm khi đo độ cao.