trợ giúp thiết kế bằng máy tính

 


 

Hệ thống hỗ trợ thiết kế, vẽ và hiển thị các đối tượng đồ hoạ trên máy tính.