trục vũ trụ  

 


 

Đường thẳng tưởng tượng mà thiên cầu quay quanh nó.

 

Trục vũ trụ song song với trục quay của Trái Đất và nghiêng với mặt phẳng nằm ngang tại nơi quan sát một góc bằng vĩ độ địa lí nơi đó.