Trương Hoành

 


 

(78 – 139), nhà khoa học thiên văn kiệt xuất của Trung Quốc. Năm 115, ông nhận chức Thái sử lệnh, là chức quan chuyên về thiên văn thời cổ đại.

 

Ông đã viết các tác phẩm bất hủ trong lịch sử thiên văn thế giới: “Linh hiến”, ghi 2500 ngôi sao đã đo đạc, quan trắc được và đánh đổ quan niệm “trời tròn đất vuông”. Ông đưa ra tư tưởng “hỗn thiên” và chỉ ra vũ trụ trong không gian và thời gian là vô hạn, vũ trụ là vô biên mà thiên thể thì có hạn...

 

Những nghiên cứu khoa học của Trương Hoành sớm hơn phương Tây một nghìn năm. Ông cũng là người chế tạo dụng cụ đo các hiện tượng thiên văn tương đối chính xác đầu tiên trên thế giới. Năm 55 tuổi, Trương Hoành sáng tạo ra chiếc máy đo địa chấn đầu tiên trên thế giới. Ở châu Âu, xuất hiện chiếc máy có nguyên lí tương tự như vậy nhưng lại chậm hơn 1700 năm.  Dụng cụ quan trắc khí tượng đầu tiên trên thế giới gọi là “chim đồng đón gió” do ông chế tạo sớm hơn ở châu Âu 1000 năm.

Ông đã tiến hành các nghiên cứu và viết qquyển sách “Linh hoàn” . Ông cũng đã vẽ bản đồ sao hoàn bị ở Trung Quốc vào thời đó và vẫn còn phù hợp với kết quả quan trắc hiện nay.