cơ quan giờ quốc tế

P: Bureau International de I’Heure – BIH


Cơ quan xác định, bảo quản giờ chính xác trên phạm vị toàn cầu. Cơ quan này còn công bố các số liệu về giờ thế giới, giờ nguyên tử, về cực Trái Đất và tốc độ quay của Trái Đất quanh trục.