cơ quan giờ quốc gia   


Cơ quan xác định, bảo quản và phát tín hiệu giờ chính xác để phục vụ việc xác định độ kinh thiên văn và các công tác khác của mỗi quốc gia.

Hiện nay, ở các cơ quan giờ quốc gia đã có các đồng hồ thạch anh và đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cao. Do vậy các cơ quan này còn có nhiệm vụ phát bằng vô tuyến các tần số chuẩn và đổi tên thành "Cơ quan giờ và tần số quốc gia". Trong thời gian qua, mỗi khi đo thiên văn, Việt Nam thường nhận tín hiệu vô tuyến báo giờ từ trạm phát Thượng Hải (Trung Quốc) và một số trạm phát từ Nga.