cỡ màu   


Khái niệm dùng để phân biệt màu này với màu khác trên dải quang phổ nhìn thấy được. Nói cách khác: cỡ màu xác định tên của màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím...

Mỗi cỡ màu tương ứng với một bước sóng nhất định. Mỗi cỡ màu cũng ứng với một khoảng nhất định trên vòng tròn màu. Vị trí cỡ màu trên vòng tròn màu được ghi bằng độ (o)